Boas Bortolin

Jaar Tak
2015-2016 Welpen
2016-2017 Akabe
2017-2018 Jonggidvers
2018-2019
2019-2020 Gidvers
2020-2021
Jaar Functie E-mail
2015-2018 Materiaalmeester materiaal@scoutslint.be
2017-nu VZW vzw@scoutslint.be
2019-2020 Horeca horeca@scoutslint.be
Jaar Comité
2016 Overgang
2020 Kleurentotemweekend

Jaar Totem
2012 Patrijs
De Patrijs is een standvastige en rustige akkervogel, slim, verstandig en leerzaam. Deze vogel past zich aan alle levensomstandigheden aan. Hij heeft een goed gemeenschapsgevoel en is vredelievend. Hij is opofferingsgezind en bijzonder teder en trouw tegenover partner en kroost. De Patrijs toont deze eigenschappen alleen bij zijn familie. Hij verlevendigt de omgeving. De Patrijs is kalm, voorzichtig en tevreden.
2014 Zachtmoedige