Ludo Claus

Jaar Tak    
1971-2072 Jongverkenners
1972-1973 Jongverkenners
1973-1974 Jongverkenners
1974-1975 Verkenners
1975-1976 Verkenners
1976-1977 Gidvers  
1977-1978
1978-1979
1979-1980
Jaar Functie   E-mail
2000-nu VZW vzw@scoutslint.be

Wist je dat? Ludo heeft meegeschreven aan het jaarprogramma voor de gemengde tak van Gidsen en Verkenners, dat later gebruikt is als voorbeeld door het verbond voor andere groepen die de overschakeling maakten naar gemengde takken. Wij waren pioniers en kozen toen voor [Gid-ver] omdat dit een eerlijke verdeling vormt tussen beide takken, maar later werd door het Verbond de keuze gemaakt om voor [Gi-ver] te gaan, maar in Lint zijn we trots op onze eigenheid.