Administratie

Inschrijvingen
Financieel
Medische Fiche
Verzekeringen

Welkom

In deze rubriek kan U Uw kind inschrijven voor de Scouts of eens ingeschreven documenten en informatie vinden Ivm verzekeringen, financiën enzovoort.

Inschrijvingen
Als U verder klikt naar ‘Inschrijvingen‘, kan U Uw kind via een online formulier voor onze Scouts inschrijven. U krijgt, na het inschrijven, via mail zo snel mogelijk bevestiging.
Heeft U vragen omtrent de inschrijvingen en kon de pagina Inschrijvingen U niet verder helpen? Klik dan door naar ‘Contact‘ en kies daar ‘Inschrijvingen’.

Financiën
Onder ‘Financieel‘ vind U meer informatie terug over het kostenplaatje van scouting, mogelijke financiële ondersteuning en informatie over de fiscale aftrekbaarheid.
Heeft U specifieke vragen over over financiële ondersteuning klik dan door naar ‘Contact‘ en kies daar de optie; Inschrijvingen.

Medische Fiche
Vulde u de medische fiche al online in voor je kind?  Onder ‘Medische fiche‘ Vindt u de tutorial om de medische fiche online in te vullen.
Heeft u vragen over de medische fiche, neem dan contact op met de desbetreffende takleiding.

Verzekeringen
“Wanneer zijn leden verzekerd” en “Wat in geval van een ongeval”, komt u allemaal te weten bij ‘Verzekeringen‘. U kan eveneens het verzekeringsaangifteformulier terugvinden.
Vragen over de verzekeringen? Neem contact  op met de groepsleiding of de desbetreffende takleiding.