Inschrijvingen

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld per kind bedraagt € 45,00 (€ 34,00 lidmaatschapsbijdrage Scouts en Gidsen Vlaanderen en € 11,40 werkingsgeld). Pas na storting van het lidgeld is de inschrijving volledig.
Het rekeningnummer waarop u het lidgeld mag storten is: BE97 7450 2630 4449, op naam van Scouts Lint met vermelding van “Inschrijving Naam Kind”.
(Leiding betaalt enkel de lidmaatschapsbijdrage Scouts en Gidsen Vlaanderen: € 34,00)

Nieuwe leden

De inschrijvingen openen steeds op de eerste zondag van augustus, voor meer info kan je steeds mailen naar inschrijvingen@scoutslint.be. Bij verschillende takken wordt er gewerkt met een wachtlijst. Deze wachtlijst wordt bijgehouden tot het einde van het werkingsjaar, nadien vervalt deze en dient iedereen opnieuw in te schrijven. Huidige leden en leden van broers en/of zussen krijgen voorrang tot 1 augustus. Nadien worden vrije plaatsen opgevuld naar volgorde van inschrijving. Hierover ontvangt u later nog een mailtje.

Indien u uw kind wil inschrijven voor Akabe (onze scoutstak voor kinderen van 6 tot 21 met een beperking), gelieve dit dan te vermelden bij “opmerkingen”. Inschrijven kan nog tot 15 september.

Huidige leden

De herinschrijving start op 1 juli. Vanaf 1 augustus worden nieuwe leden toegelaten, dus schrijf zeker tijdig in! Broers en zussen mogen mee worden ingeschreven vanaf 1 juli, dit vind je terug in het formulier.

Verantwoordelijken: inschrijvingen@scoutslint.be

Wachtlijst: wachtlijst@scoutslint.be