Inschrijvingen

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld per kind bedraagt € 45,00 (€ 34,00 lidmaatschapsbijdrage Scouts en Gidsen Vlaanderen en € 11,40 werkingsgeld). Pas na storting van het lidgeld is de inschrijving volledig.
Het rekeningnummer waarop u het lidgeld mag storten is: BE97 7450 2630 4449, op naam van Scouts Lint met vermelding van “Inschrijving Naam Kind”.
(Leiding betaalt enkel de lidmaatschapsbijdrage Scouts en Gidsen Vlaanderen: € 34,00)

Huidige leden

Nieuwe leden

Om in te schrijven voor het huidige of aankomende scoutsjaar stuurt u een mailtje naar inschrijvingen@scoutslint.be Bij verschillende takken wordt er gewerkt met een wachtlijst. Huidige leden en leden van broers en/of zussen krijgen voorrang tot 14 augustus. Nadien worden vrije plaatsen opgevuld naar volgorde van inschrijving. Hierover ontvangt u later nog een mailtje.

Indien u uw kind wil inschrijven voor Akabe (onze scoutstak voor kinderen van 6 tot 21 met een beperking), gelieve dit dan te vermelden bij “opmerkingen”. Inschrijven kan nog tot 15 september.

Verantwoordelijken: inschrijvingen@scoutslint.be

Wachtlijst: wachtlijst@scoutslint.be