Functies

De leiding heeft naast leiding geven ook nog andere functies te vervullen binnen de scouts. Deze functies hebben allemaal een belangrijke taak binnen en buiten de scouts. Ontdek hieronder wie je kan aanspreken of contacteren voor wat.

Financiën

Deze persoon zorgt ervoor dat de rekening van de scouts goed beheerd wordt en dat ook de rekeningen van de takken gecontroleerd worden.

Wie: Maarten Van Mol

Contact: financieel.verantwoordelijke@scoutslint.be

Ook is er een team dat de voor de subsidies gegevens verzamelt, indient en opvolgt.

Wie: Tiemen De Meester

Contact: subsidies@scoutslint.be

Materiaal

Deze heren zorgen ervoor dat materiaal klaargelegd wordt voor de vergadering. Daarnaast staan zij in voor het verhuren van onze tenten, tafels etc.

Wie: Jelte Schauwers, Maarten Van Mol, Owen Lepage, Ruben Bortolin, Sam Pierco, Sébastien Maricaux, Stijn Bellis, Stijn Borghijs, Tim Pierco en Wout Engelen

Contact: materiaal@scoutslint.be

Webmasters

De webmasters zorgen ervoor dat de website up to date blijft en dat agenda’s, evenementen… een plaatsje krijgen op het internet. Merk je een foutje op? Dan kan je het zeker aan hen laten weten.

Wie: Tiemen De Meester en Zeno Van Leemput

Contact: webmasters@scoutslint.be

Redactie en Nieuwsbrief

De redactie is verantwoordelijk voor het nalezen en zet de puntjes op de i van ‘t Kompas. Op die manier worden ook de programma’s van elke tak samengebracht tot een geheel.

Wie: Zeno Van Leemput en Tiemen De Meester.

Contact: redactie@scoutslint.be

Elke maand krijgen jullie een overzicht van de op de agenda staande activiteiten en evenementen, zowel van de scouts als van Veros en de vzw.

Wie: Niels Dittmer en Noemi Bortolin.

Contact: nieuwsbrief@scoutslint.be

Lokaal

Onze lokalen worden vaak verhuurd aan andere jeugdbewegingen voor kampen en weekends. Om dat allemaal goed te laten verlopen is hiervoor een verantwoordelijke aangesteld vanuit de leiding en vanuit de VZW.

Wie: Tiemen De Meester en Zeno Mertens

Om de verhuurverantwoordelijken te ondersteunen bij het openen en sluiten van de lokalen hebben we een verhuurcrew. Zij springen in de bres als de verantwoordelijke er niet kan zijn.

Wie: Tim Pierco, Wout Grysolle en Zeno Van Leemput

Contact: verhuur@scoutslint.be

Om onze lokalen in orde te houden moeten er af en toe klusjes gebeuren, hiervoor wordt hij bijgestaan door de werkmannen.

Wie: Maarten Van Mol, Stijn Borghijs, Wout Engelen

Contact: werkmannen@scoutslint.be


Diversiteit

Bij de scouts kan iedereen erbij. Drempels wegwerken, zorgen dat iedereen zich welkom voelt… Team Diversiteit probeert dit te verwezenlijken door in te zetten op diversiteit!

Wie: Louise Jordens, Ruben Bortolin, Tim Pierco en Tom Stoffelen
Contact: diversiteit@scoutslint.be

Een team zorgt ervoor dat de tweedehands uniformen en verloren voorwerpen elke maand uitgestald worden voor verkoop en hereniging met de eigenaar. Zij zorgen er ook voor dat het inventaris van beschikbaar tweedehands uniform up to date blijft. Dat inventaris en nog veel meer informatie vinden jullie hier. Verder houden zij ook de verloren voorwerpen bij en proberen deze terug bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. Ben je iets kwijt? Laat het weten op verloren.voorwerpen@scoutslint.be

Wie: Eveline Jaeken, Jasper Claes, Jona Verstraelen, Kaat Hofmans, Ruben Bortolin en Saar Verstraelen,

Contact: tweedehands@scoutslint.be

EHBO

Pleisters, ontsmettingsalcohol, tekentangen… Allemaal komen ze van pas tijdens de vergaderingen, weekends en kampen. Dit team zorgt ervoor dat de EHBO-koffers in orde zijn voor alle scoutsactiviteiten. Tips zijn steeds welkom.

Wie: Eveline Jaeken, Margot Bellis, Niels Dittmer, Ruben Bortolin, Stef Jaeken en Witse De Cleene

Contact: ehbo@scoutslint.be

Ecologie

De afvalmeesters voorzien het lokaal van vuilniszakken, poetsmateriaal… Samen met het team ecologie proberen zij handvaten te bieden om onze scouts wat milieuvriendelijker te maken. Dit start bij goed sorteren en gaat tot het zoeken naar ecologisch kuismateriaal.
Wie (ecologie): Kobe De Clercq, Lancelot Jordens, Sébastien Maricaux, Senne Delanghe, Stef Jaeken, Tiemen De Meester, Tom Stoffelen en Willem De Loose

Contact: ecologie@scoutslint.be.

Wie (afval): Brent Peeters, Margot Bellis, Oscar Verschaeve, Quinten Van Meerbeeck, Senne Delanghe en Tim Pierco
Contact: afval@scoutslint.be.

Bib en archief

Na de bijna 100 jaar dat Scouts Lint bestaat hebben we een enorm archief opgebouwd aan verhalen, foto’s, grote activiteiten… Al deze herinneringen worden verzameld in het archief. De verantwoordelijke zorgt daarnaast zorgt deze persoon ook voor spelboeken, totemkaften… die gebruikt kunnen worden door de leiding.

Heb jij nog iets voor in het archief? Laat dit dan even weten. Zo kan dit eventueel opgenomen worden in het archief van Scouts Lint.

Wie: Kaat Hofmans, Maarten Van Mol, Tiemen De Meester en Tom Stoffelen

Contact: archief@scoutslint.be

Jeugdraad

De scouts van Lint is gebonden aan de gemeente Lint en bestaat uit jeugd. Daarom hebben we ook een vaste groep leiding die maandelijks naar de jeugdraad gaat.

Wie: Kaat Hofmans, Louise-Jordens, Ruben-Bortolin, Tiemen De Meester, Tom Stoffelen, Wout Grysolle en Zeno Van leemput

Contact: jeugdraad@scoutslint.be

Vzw

Onze lokalen hebben ook onderhoud nodig en daarvoor zorgt de vzw. Zij zorgen ervoor dat het lokaal voldoet aan de veiligheidsnormen, zorgen voor werkende chauffages … Steeds meer wordt in het maken van beslissingen gekeken naar ecologische voor- en nadelen.

Dit team bestaat uit leiding, Verosleden, oudscouts (stam), ouders … Vervoeg je ons graag? Kijk dan even op de websitepagina van de vzw zelf.