Financiën

Het financiële plaatje

De werking van elke tak wordt ondersteund door geldactiviteiten (eetavond, soepslag, frituur…) maar daar kunnen we natuurlijk niet alles mee dekken. Voor elk lid vragen we jaarlijks inschrijvingsgeld. Voor takweekends en groepsweekends wordt € 30 of € 35 gevraagd, voor een 24 uur € 15 en voor een leefweek € 10 per dag. Voor een kamp betaal je € 12 per dag met uitzondering van buitenlandse kampen voor de jins.

Lidgeld werkjaar 2023-2024

Laatste update: 20 mei 2023

Het lidgeld voor 2023-2024 bedraagt 54 euro. Dit is voor de eerste twee kinderen in hetzelfde gezin. Het grootste deel gaat zoals elk jaar naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ongeveer 15 euro gaat naar Scouts Lint.

Grote gezinnen. Vanaf het derde/vierde/… kind in hetzelfde gezin bedraagt het lidgeld nog maar 44 euro. Kinderen worden tot hetzelfde gezin gerekend indien ze onder hetzelfde dak wonen.

Verminderd lidgeld. Wie gebruik maakt van verminderd lidgeld, betaalt 17 euro. Om gebruik te maken van verminderd lidgeld, moet je dit aanvinken bij de inschrijving.

Leiding betaalt zoals steeds enkel het bedrag voor lidmaatschap aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit bedrag is voor 2023-2024 € 39,10.

Hoe betaal ik…

…Lidgeld?

Lidgeld betalen kan enkel d.m.v. overschrijving op onderstaande rekeningnr.:

 • Inschrijvingen leden,  A-tak & leiding: BE97 7450 2630 4449 met vermelding ‘inschrijvingnaam kind  + tak kind” 2023-2024 ‘
  • Bv. ‘Jan Janssens Welpen 2023-2024
  • Bv. ‘Julia Peeters A-Tak 2023-2024’
  • Bv. ‘Jos De Bakker Leiding 2023-2024’

OPGELET: andere betalingen dienen op andere rekeningnummers te gebeuren! Kijk hiervoor onderaan deze pagina op de lijst met rekeningnummers.

…Een andere betaling?

Koop je een nieuwe t-shirt of trui of schrijf je je in voor het groepsweekend of kamp? Deze betalingen gebeuren allemaal op andere rekeningen. Hieronder een overzichtje.

Takkassen

Betalingen i.v.m. een takweekend, inschrijvingsgeld voor het zomerkamp, inschrijvingsgeld voor een takactiviteit (brunch, pannenkoekenslag, frituur, jinquiz…) gebeuren op de rekening van de desbetreffende takkas, tenzij anders vermeld.

 • Kapoenen: BE67 7330 5300 6587
 • Welpen: BE34 7330 5300 6890
 • Jojo’s: BE12 7330 5300 7092
 • Jonggidvers: BE76 7330 5300 7395
 • Gidvers: BE54 7330 5300 7597
 • Jins: BE32 7330 5300 7702
 • Akabe: BE85 7330 5300 8106

Andere

 • Groepskas: BE10 7330 5300 7904: Aankoop leidingstrui, tweedehands uniform, dassen, sponsoring Hotspot…
 • Groepsactiviteiten: BE86 7450 2630 4550: Groepsweekend…
 • Materiaalkas: BE68 7310 2027 8934: Huur van materialen (tenten e.d.)
 • Horeca (!!enkel voor LEIDING, JINS EN GIDVERS!!): BE08 7350 5141 2513: aanvulling budget om te turven in het leidingslokaal.

Aarzel zeker niet om bij twijfel of vragen contact op te nemen met de financieel verantwoordelijke. (onderaan deze pagina)

Financiële ondersteuning

We vinden het erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te kunnen genieten van zijn scoutservaringen. Maar inschrijvingsgeld, een nieuw uniform, weekends en kampen … Als je dit allemaal optelt, kom je aan een aardig bedrag dat je nodig hebt om daarvan volledig te kunnen genieten. Daarom zouden we graag iedereen willen ondersteunen die niet over deze middelen beschikt.

Ondersteuning bieden we onder verschillende vormen aan.  Denk aan gespreide betaling, verminderd lidgeld en korting op het uniform, verminderd inschrijvingsgeld voor kampen en weekends…

Je kan steeds gebruikmaken van fonds op maat. Hiermee wordt één derde van het inschrijvingsgeld voor kampen, weekends, leefweken en andere meerdaagse of eendaagse activiteiten. betaald door de ouders zelf, één derde door Scouts en Gidsen Vlaanderen en één derde wordt gedragen door de groep.

Meer informatie over de mogelijkheden van scouting op maat vind je hier: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/scouting-op-maat.

Bij vragen over dit onderwerp kan je steeds contact opnemen met diversiteit@scoutslint.be.

Fiscale Aftrekbaarheid

Wist je dat je verschillende kosten voor de Scouts (zoals onze jaarlijkse kampen) kan inbrengen als vermindering op je belastbaar inkomen?

Voor wie?

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen tot 12 jaar inbrengen als vermindering op hun belastbaar inkomen. Deze kosten kunnen dan worden afgetrokken van de belastingen.
Sinds september 2005 kan de opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar worden gebruikt om het belastbaar inkomen in vermindering te brengen. Sinds kort omvat dit ook jeugdverenigingen en jeugd- en sportkampen. (inclusief Scouts, Gidsen & Akabe)
Dit wil zeggen dat de kosten die gemaakt worden voor de scoutskampen in aanmerking komen tot vermindering van het belastbaar inkomen.

Welke kosten kan ik inbrengen?

Alle kosten die gepaard gaan met “algemene” activiteiten, zoals scoutskampen of speelpleinwerking. Deze kosten zijn 100% aftrekbaar.

Wat heb ik nodig?

Om te bewijzen dat je zoon of dochter meedoet aan activiteiten van Scouts Lint is er een attest nodig.

Dit attest bestaat uit 2 onderdelen, Deel 1 wordt ingevuld door de gemeente, hierin wordt bevestigd dat we een jeugdbeweging zijn. Deel 2 wordt ingevuld door Scouts Lint zelf, we geven aan in welke periode het scoutskamp is doorgegaan.

Na ontvangst van dit attest heb je bewijs van het bedrag dat je hebt betaald voor het scoutskamp van je kind. Het is dit bedrag dat je fiscaal in minderheid kan brengen.

U ontvangt jaarlijks deze attesten in de periode mei-juni van ons, kijk zeker even alle gegevens na voor u het instuurt zodat we eventuele fouten kunnen corrigeren.

Meer weten?

Als je meer informatie wil, over de praktische werking hiervan of specifieke vragen hebt, kan je altijd contact opnemen met de gemeente of de provincie.

Verantwoordelijke: financieel.verantwoordelijke@scoutslint.be

Subsidies: subsidies@scoutslint.be