Quinten Van Meerbeeck

Jaar Tak
2015-2016 Gidvers
2016-2017 Gidvers
2017-2018 Jins
2018-2019 Jonggidvers
2019-2020
2020-2021
Jaar Functie E-mail
2015-2019 EHBO ehbo@scoutslint.be
2018-2019 Materiaal materiaal@scoutslint.be
2018-2019 Aalmoezenier aalmoezenier@scoutslint.be
2018-nu VZW vzw@scoutslint.be
2019-nu Terreinverantwoordelijke terrein@scoutslint.be
Jaar Comité
2016 Groepsweekend (organisatie)
2017, 2018 HotSpot
2016 Groepsweekend (spel)
2018, 2019 Overgang
2018 BOL (bedanking oud-leiding)
2019 Scherpenheuvel

Jaar Totem
2012 Scholekster
De Scholekster is een waad- en trekvogel. Dit groepsdier is behulpzaam tegenover vrienden. Hij is ordelijk en meestal opgewekt, maar soms plots opvliegend en luidruchtig. Hij is verstandig, soms listig. De Scholekster is territoriaal en zal zijn gebied met een zekere agressiviteit verdedigen.
2014 Guitige
Bliksemgele