Tiemen De Meester

Jaar Tak
2014-2015 Akabe
2015-2016 Welpen
2016-2017 Kapoenen
2017-2018 Kapoenen
2018-2019 Jojo’s
2019-2020 Gidvers
Jaar Functie E-mail
2014-nu Webmasters webmasters@scoutslint.be
2014-nu Jeugdraad jeugdraad@scoutslint.be
2016-2018 Diversiteit diversiteit@scoutslint.be
2017-nu GroepsAdmin en inschrijvingen groepsadmin@scoutslint.be
inschrijvingen@scoutslint.be
2017-nu VZW vzw@scoutslint.be
2019-nu Subsidies subsidies@scoutslint.be
2019-nu Verhuur en
lokaalverantwoordelijke
verhuur@scoutslint.be
lokaal.verantwoordelijke@scoutslint.be
Jaar Comité
2015, 2016, 2017 en 2018 Groepsspel
2015 en 2020 Kleurentotemweekend
2016 en 2018 Suikeren Zondag
2016 Leefweek
2016 Fakkeltocht

Jaar Totem
2012 Penseelaapje
Dit klauwaapje is actief. Het beweegt vaak zelfs het meest wanneer andere dieren in de schaduw liggen te rusten. Tegenover vreemden is hij wantrouwig en prikkelbaar. Over het algemeen is het Penseelaapje eigenzinnig. Hij is behendig en klimt goed. Deze goede imitator is soms vreesachtig van aard. Het Penseelaapje bekommert zich om een zieke kameraad. Daarom ga je vanaf nu door het leven als Penseelaapje.
2013 Toegewijd
Je bent iemand die bruist van enthousiasme. Je bent heel geëngageerd en zal er steeds voor blijven gaan. Je bent heel gemotiveerd, niet enkel in alles wat het scoutse betreft, maar ook in je andere interesses. Dit maakt dat je soms je eigen grenzen niet zo goed kent. Je bent volop op zoek naar je eigenheid waardoor je je ontpopt tot een eigen karakter. Je blijft zoeken naar je eigen plek in de groep zonder afbreuk te doen aan wie jij bent. Omdat je steeds blijft proberen, je er steeds voor blijft gaan en je met hart en ziel gaat voor dingen die je graag doet noemen we je vanaf nu Toegewijd Penseelaapje.
2017 Marsrood
Door jou enthousiasme zal je nooit onopgemerkt voorbij gaan. Vanaf je jouw zinnen ergens hebt opgezet zal je er steeds 100% voor gaan. niets of niemand kan er voor zorgen dat je jouw doel niet bereikt Ondanks jou impulsieve beslissingen heb je steeds jou hart op de goed plek staan. Daarom ga je voortaan door het leven als Marsrood Toegewijd Penseelaapje.