Functies

De leiding heeft naast leiding geven ook nog andere functies te vervullen binnen de scouts. Deze functies hebben allemaal een belangrijke taak binnen en buiten de scouts. Ontdek hieronder wie je kan aanspreken of contacteren voor wat.

Financiën

Deze persoon zorgt ervoor dat de rekening van de scouts goed beheerd wordt en dat ook de rekeningen van de takken gecontroleerd worden.

Wie: Maarten Van Mol

Contact: financieel.verantwoordelijke@scoutslint.be

Ook is er een team dat de voor de subsidies gegevens verzamelt, indient en opvolgt.

Wie: Tiemen De Meester

Contact: subsidies@scoutslint.be

Materiaal

Deze heren zorgen ervoor dat materiaal klaargelegd wordt voor de vergadering. Daarnaast staan zij in voor het verhuren van onze tenten, tafels etc.

Wie: Maarten Van Mol, Matthias Vandecappelle,Sam Pierco, Stijn Borghijs, Stijn Bellis Sébastien Maricaux en Wout Engelen

Contact: materiaal@scoutslint.be

Webmasters

De webmasters zorgen ervoor dat de website up to date blijft en dat agenda’s, evenementen… een plaatsje krijgen op het internet. Merk je een foutje op? Dan kan je het zeker aan hen laten weten.

Wie: Tiemen De Meester, Tom Stoffelen en Zeno Van Leemput

Contact: webmasters@scoutslint.be

Redactie en Nieuwsbrief

De redactie is verantwoordelijk voor het nalezen en zet de puntjes op de i van ‘t Kompas. Op die manier worden ook de programma’s van elke tak samengebracht tot een geheel.
Elke maand krijgen jullie een overzicht van de op de agenda staande activiteiten en evenementen, zowel van de scouts als van Veros en de vzw.

Wie: Tom Stoffelen

Contact: redactie@scoutslint.be
Contact: nieuwsbrief@scoutslint.be

Lokaal

Onze lokalen worden vaak verhuurd aan andere jeugdbewegingen voor kampen en weekends. Om dat allemaal goed te laten verlopen is hiervoor een verantwoordelijke aangesteld.

Wie: Tiemen De Meester

Contact: verhuur@scoutslint.be

Om onze lokalen in orde te houden moeten er af en toe klusjes gebeuren, hiervoor wordt hij bijgestaan door de werkmannen.

Wie: Maarten Van Mol, Stijn Borghijs, Wout Engelen

Contact: werkmannen@scoutslint.be

Diversiteit

Een team van drie dames zorgt ervoor dat de tweedehands uniformen en verloren voorwerpen elke maand uitgestald worden voor verkoop en hereniging met de eigenaar. Zij zorgen er ook voor dat het inventaris van beschikbaar tweedehands uniform up to date blijft. Dat inventaris en nog veel meer informatie vinden jullie hier. Contact opnemen met tweedehands kan via tweedehands@scoutslint.be

Wie: Anaïs Maricaux, Anke Van Camp en Noa Bortolin

Contact: diversiteit@scoutslint.be

EHBO

Pleisters, ontsmettingsalcohol, tekentangen… Allemaal komen ze van pas tijdens de vergaderingen, weekends en kampen. Dit team zorgt ervoor dat de EHBO-koffers in orde zijn voor alle scoutsactiviteiten. Tips zijn steeds welkom.

Wie: Brent Peeters, Eveline Jaeken, Margot Bellis, Matthias-Vandecappelle, Ruben Bortolin en Senne Delanghe

Contact: ehbo@scoutslint.be

Afval en ecologie

De afvalmeesters voorzien het lokaal van vuilniszakken, poetsmateriaal… Samen met het team ecologie proberen zij handvaten te bieden om onze scouts wat milieuvriendelijker te maken. Dit start bij goed sorteren en gaat tot het zoeken naar ecologisch kuismateriaal.

Wie (afval): Bram Bellis, Jonathan Baetens, Lau-Koeners, Margot Bellis en Quinten-Van-Meerbeeck

Wie (ecologie): Tiemen De Meester en Tom Stoffelen

Contact: afval@scoutslint.be en ecologie@scoutslint.be

Bib en archief

Na de bijna 80 jaar dat Scouts Lint bestaat hebben we een enorm archief opgebouwd aan verhalen, foto’s, grote activiteiten… Al deze herinneringen worden verzameld in het archief. De verantwoordelijke zorgt daarnaast zorgt deze persoon ook voor spelboeken, totemkaften… die gebruikt kunnen worden door de leiding.

Heb jij nog iets voor in het archief? Laat dit dan even weten. Zo kan dit eventueel opgenomen worden in het archief van Scouts Lint.

Wie: Maarten-Van-Mol

Contact: archief@scoutslint.be

Jeugdraad

De scouts van Lint is gebonden aan de gemeente Lint en bestaat uit jeugd. Daarom hebben we ook een vaste groep leiding die maandelijks naar de jeugdraad gaat.

Wie: Tiemen De Meester en Tom Stoffelen

Contact: jeugdraad@scoutslint.be

Vzw

Onze lokalen hebben ook onderhoud nodig en daarvoor zorgt de vzw. Zij zorgen ervoor dat het lokaal voldoet aan de veiligheidsnormen, zorgen voor werkende chauffages … Steeds meer wordt in het maken van beslissingen gekeken naar ecologische voor- en nadelen.

Dit team bestaat uit leiding, Verosleden, oudscouts (stam), ouders … Vervoeg je ons graag? Kijk dan even op de websitepagina van de vzw zelf.